Proud to Be ChinaHay-Goara Gabrielyan
Mher • February 21, 2017 •

ChinaHay Newsletter No.4, p. 7. is available online at

It is time to learn Armenian
Mher • February 21, 2017 •

> 1. AVC general trailer in EN: https://www.youtube.com/watch?v=zks0lQip6k0 > > 2. Demos of

ChinaHay’s First Chess online championship
Mher • February 11, 2017 •

ChinaHay's first Chess online Championship will start on March 12, 2017, at 20:30 (Beijing time). Community members can participate in the event.Registration deadline of the Championship

Չինաստանի Հայկական համայնքի շախմատի առաջին առցանց առաջնություն
Mher • February 11, 2017 •

2017թ․ մարտի 12-ին, Պեկինի ժամանակով 20:30 կմեկնարկի Չինաստանի Հայկական համայնքի Շախմատի առաջին առցանց առաջնությունը։ Միջոցառմանը կարող են մասնակցել Համայնքի անդամները։ Առաջնությանը գրանցվելու վերջնաժամկետն է 2017 մարտի

Իմ քաղցր լեզու
Mher • February 10, 2017 •

Մայրենիի շաբաթի շրջանակներում Սփյուռքի նախարարությունը կազմակերպել է «Իմ քաղցր լեզու» թեմայով շարադրության մրցույթ, որին կարող են մասնակցել ինչպես դպրոցականներ այնպես էլ ուսանողներ: Խնդրում ենք աշխատանքներն

Guangzhou Armenian Christmas
Araks • February 02, 2017 •

          Guangzhou hosted and celebrated Armenian Christmas with 35 ChinHay members from Guangzhou ,Shenzen and Hong Kong . The evening started with a presentation of ChinaHayactivities and the