The First Ever Armenian Dance Class in Beijing
Araks • October 19, 2017 •

The first meeting within the scope of the Armenian traditional dance classes(organized by the Armenian Student's Union and the Armenian Embassy to China) took place on Friday,October 13th. The

Lectures on Armenian traditional garment in China
Araks • October 08, 2017 •

The Armenian art historian,researcher on the sphere of traditional culture branches modernisation Ani Margaryan from January up to June of 2017 have presented lectures on

Դալիանի հայերը նշում են ՀՀ անկախության 26 ամյակը
Araks • September 28, 2017 •

Սեպտեմբերի 27ին Դալիանի օտար լեզուների համալսարանի հայագիտության կենտրոնում անց կացվեց ՀՀ անկախության 26 ամյակին նվիրված փոքրիկ միջոցառում: Միջոցառման ընթացքում հայ ուսանողները չինացի ուսանողներին ներկայացրեցին Հայաստանի

Armenian traditional dance classes in Beijing
Araks • September 27, 2017 •

Dear ChinaHays, Armenian Student's Union together with the Armenian Embassy to China organizes Armenian traditional dance classes for all Armenians in Beijing. The classes will be taught

Հայկական Ավանդական Պարերի Դասընթացներ Պեկինում
Araks • September 27, 2017 •

Հարգելի՛Չինահայեր, Չինաստանի հայկական ուսանողական միությունը Չինաստանում ՀՀ դեսպանության հետ համատեղ առաջին անգամ կազմակերպում է հայկական ավանդական պարերի բաց դասընթացներ Պեկին քաղաքում: Դասընթացները կվարի «Վարք Հայոց» ավանդական

Shanghai Armenians gathering
Araks • September 26, 2017 •

On September 2017, Armenian community of Shanghai, had a big gathering to celebrate the 26th year of Independence of Armenia. Around 30 people came together

The first Armenian movie presented on Shanghai Film Festival
Araks • September 21, 2017 •

On Sunday, June 25th 2017, members of the Armenian community in Shanghai attended the screening of the first ever Armenian movie participating in Shanghai Film

Sevada Grigoryan was awarded a gold medal in the International Martial Arts Competition
Araks • June 18, 2017 •

Sevada Grigoryan since his early youthful years has had a strong interest in Eastern culture, philosophy and especially in chinese martial arts. In 2014 Dong