Armenian Easter Event in Guangzhou
Araks • April 08, 2018 •

Easter is one of the most celebrated and awaited holidays in Armenia. Armenian people usually celebrate it by getting together with family members, friends and

Հայ կրթօջախների ներկայացուցիչների այցը Դալիան քաղաք
Araks • November 07, 2017 •

Սույն թվականի Հոկտեմբերի 27-30 -ը Դալյանի Օտար Լեզուների Համալսարանը հյուրընկալեց ՀՀ Դպրոց-կենտրոնների միության անդամ դպրոցների տնօրեններին և Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ներկայացուցիչներին` ֆակուլտետի

Դալիանի հայերը նշում են ՀՀ անկախության 26 ամյակը
Araks • September 28, 2017 •

Սեպտեմբերի 27ին Դալիանի օտար լեզուների համալսարանի հայագիտության կենտրոնում անց կացվեց ՀՀ անկախության 26 ամյակին նվիրված փոքրիկ միջոցառում: Միջոցառման ընթացքում հայ ուսանողները չինացի ուսանողներին ներկայացրեցին Հայաստանի

Shanghai Armenians gathering
Araks • September 26, 2017 •

On September 2017, Armenian community of Shanghai, had a big gathering to celebrate the 26th year of Independence of Armenia. Around 30 people came together

Day of Armenian Culture in China
Araks • September 26, 2017 •

On Spetember 14th 2017 Armenian musicians and bands performed in the Beijing Concert Hall in the frames of Armenian Culture Day in China, hosted and organized by Ministry

Նշենք ՀՀ անկախության 26-ամյակը ՀՀ դեսպանությունում
Araks • September 18, 2017 •

Հարգելի հայրենակիցներ, Սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 19:30-ին ՉԺՀ-ում ՀՀ դեսպանությունը սիրով հրավիրում է միասին նշելու ՀՀ անկախության 26-ամյակը և հայ-չինական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակը ՀՀ դեսպանությունում: Dear compatriots, The

April 24th meeting in Hong Kong
Araks • April 28, 2017 •

Last Monday, in Hong Kong, members of the Armenians Community of China, had a meeting dedicated to April 24th commemorations. About 12 Hong Kong Armenians were

ChinaHay’s First Chess online championship
Mher • February 11, 2017 •

ChinaHay's first Chess online Championship will start on March 12, 2017, at 20:30 (Beijing time). Community members can participate in the event.Registration deadline of the Championship

10 Facts About “Chinahay-2016”, Worth to Know
Mher • January 01, 2017 •

1. ChinaHay, organized a fundraising campaign as part of global efforts to provide humanitarian assistance to victims of the Artsakh conflict. http://en.aravot.am/2016/07/01/178269/ 2. Armenians from different Chinese