Armenian Apostolic Church Transferred 1 mln USD Directly to Artsakh
Mher • April 16, 2016 •

Source: hayernaysor.am On the evening of April 14, ending the two-day visit to the Nagorno-Karabakh Republic, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All

Չինաստանում հայ հետազոտողների և ուսանողների III-րդ առցանց գիտաժողով
Mher • April 11, 2016 •

Գիտաժողովի նպատակները Չինական բուհերում վերջին տարիների ընթացքում աճել է հայ գիտական մտքի ներկայությունը: 2014թ.-ին տեղի ունեցավ , որի շնորհիվ միավորվեցին

ChinaHay’s Support for Artsakh
Mher • April 11, 2016 •

ChinaHay’s Support for Artsakh Dear Armenian Community of China, It has been three years that our young and supportive community been established. Within these three

ChinaHay’s Executive Committee Elects a New Adviser
Mher • April 02, 2016 •

Henri Arslanian is the Head of Corporate Development and Strategic Partnerships at the award winning FinTech firm APrivacy, where he leads the corporate development efforts

ChinaHay’s Executive Committee Elects a New Adviser
Mher • April 02, 2016 •

Mihran is born and raised in Paris and has been on the entrepreneur road for over 15 years. He spent nearly 10 years residing in

Gayane Gyulnazaryan/ Beijing Language and Culture University / Chinese-English
Mher • March 17, 2016 •

The number of Armenian students studying in China is increasing annually. The Chinese Government Scholarship Program as well as scholarship programs offered by the Ministry