CALL FOR PAPERS/THE FOURTH ONLINE CONFERENCE OF ARMENIAN RESEARCHERS AND STUDENTS IN CHINA
Mher • November 01, 2017 •

Conference Objectives From the beginning of 2014, the Armenian Community of China effectively succeeded in a short time to unite around 90 Armenian students and

The Newsletter of the Armenian Community of China is available at The University of California, Los Angeles
Mher • June 12, 2017 •

The main aim of the “ChinaHAY” newsletter is to present the history and internal life

The Armenian Community of China Celebrates Chinahay Unity Day
Anahit • November 24, 2016 •

At the end of Autumn the Armenian Community of China organized cultural celebrations in different Chinese cities: Nanjing, Hong Kong, Changchung, Guangzhou and Shanghai,

ՉինաՀայ լրագիր No. 4
Mher • September 09, 2016 •

PDF նիշքը կարելի է ներբեռնել այստեղ

Armenians in China Organize Artsakh Fundraiser
Mher • July 01, 2016 •

The Armenian Community of China, commonly known as ChinaHay, organized a fundraising campaign as part of global efforts to provide humanitarian assistance to victims of

CALL FOR PAPERS/THE THIRD ONLINE CONFERENCE OF ARMENIAN RESEARCHERS AND STUDENTS IN CHINA
Mher • May 16, 2016 •

Conference Objectives From the beginning of 2014, the Armenian Community of China effectively succeeded in a short time to unite around 90 Armenian students and researchers

Chinahay Newsletter No. 3
Mher • December 13, 2015 •

Here You can download ChinaHAY's Newsletter in PDF

Նանջինգում հայկական համայնքն անցկացրեց Հայոց Ցեղասպանության հիշատակմանը նվիրված մշակութային միջոցառումներ
Mher • April 27, 2015 •

2015թ. Չինաստանում Հայոց ցեղասպանության հիշատակման հիմնական միջոցառումները տեղի ունեցան Նանջինգ քաղաքում: Նանջինգն ընտրված էր, որպես ցեղասպանության հիշատակման կենտրոն, քանի որ 1937թ. ճապոնացիները Նանջինգում կոտորել են